คุณพอชม คงสวัสดิ์ และน้องๆ บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

  • -
img_1029

คุณพอชม คงสวัสดิ์ และน้องๆ บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

คุณพอชม คงสวัสดิ์ และน้องๆ บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.ดิเรก ลิมจิตติ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

img_1040

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility