นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2

  • -
20218

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2

pageนายแพทย์สกานต์ บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2

โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 21-22 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

20221

 

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility