วันที่๒๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจาก Changi General Hospital, Singapore

  • -
img_0899

วันที่๒๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจาก Changi General Hospital, Singapore

img_0890

วันที่๒๑มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับคณะดูงานจาก Changi General Hospital, Singapore ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility