วันนี้ 20 มี.ค. 61 รพ.ราชวิถี เข้ารับประกาศนียบัตร GREEN&CLEAN Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย

  • -
80113

วันนี้ 20 มี.ค. 61 รพ.ราชวิถี เข้ารับประกาศนียบัตร GREEN&CLEAN Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย

วันนี้ 20 มี.ค. 61
รพ.ราชวิถี เข้ารับประกาศนียบัตร GREEN&CLEAN Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย

80109

และเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามมาตรฐาน Green&Clean Hospital ในกรุงเทพฯ ประจำปี 2561

80114 80115

นำโดย
นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนงานสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน GREEN&CLEAN Hospital”

และ น.ส.ลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรเวทีเสวนา “ประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาสู่ความเป็นโรงพยาบาลลดโลกร้อน GREeN&CLEAN Hospital ” ณ รร.เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility