วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Central venous catheterization

  • -
12995

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Central venous catheterization

12994

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Central venous catheterization สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1,2 และแพทย์ผู้สนใจ โดยมี นพ.หลักชัย วิชชาวุธเป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 20 มีนาคม 2561เวลา8.30-16.00น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility