นพ.ประภาส ผูกดวง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการ อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตที่ยากต่อการรักษา

  • -
ep-19-3-61-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-14-of-32

นพ.ประภาส ผูกดวง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการ อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตที่ยากต่อการรักษา

นพ.ประภาส ผูกดวง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด โครงการ อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตที่ยากต่อการรักษา ในเขตบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยงานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility