เช้าวันนี้เมื่อเวลา 9.00น นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • -
12175

เช้าวันนี้เมื่อเวลา 9.00น นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เช้าวันนี้เมื่อเวลา 9.00น นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 โดยมี ผศ.นายแพทย์สมบูรณ์  ศรศกุลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่าโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

page

Please follow and like us:

Accessibility