รพ.ราชวิถี จัดพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.เกษตร

  • -
img_2018

รพ.ราชวิถี จัดพิธีลงนาม (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.เกษตร

untitled-1
โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านการบริการทางการแพทย์ การวิจัย และวิชาการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

Please follow and like us:

Accessibility