คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
img_8824

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

คุณรุจี สุวรรณประกร
บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
โดยมี นพ.ดิเรก ลิมจิตติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑img_8828

Please follow and like us:

Accessibility