รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก

  • -
5cdb16ac-f7d8-4549-887c-f8af586b27d8

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรมเนื่องในวันไตโลก

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันไตโลก (World Kidney Day)” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคไต ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เสวนาความรู้เรื่องโรคไตกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้น ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมของผู้ป่วยโรคไต โดยมี นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรางคณา พิชัยวงศ์ ร่วมงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

Please follow and like us:

Accessibility