เวลา ๙.๐๐น. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.นุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการร่วมใจสู้ภัยเสี่ยง 2P safety

  • -
img_8645

เวลา ๙.๐๐น. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.นุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการร่วมใจสู้ภัยเสี่ยง 2P safety

เวลา ๙.๐๐น. วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.นุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการโครงการร่วมใจสู้ภัยเสี่ยง 2P safety โดยมี พว.วรรณภา พฤกษะวัน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

page1

Please follow and like us:

Accessibility