เวลา๘.๓๐น.วันที่๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

  • -
img_2203

เวลา๘.๓๐น.วันที่๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

page

เวลา๘.๓๐น.วันที่๑๙กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการ ด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Rajavithi Service Hacking: Idea Pitch Competition “ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” จัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี, นักศึกษาจากวิทยาลัยบรมราชชนนีกรุงเทพฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมอบรม โดยมี นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility