นายแพทย์พิชิต ควรรักษ์เจริญ รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ ม.ต้น

  • -
s__3440646

นายแพทย์พิชิต ควรรักษ์เจริญ รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับ ม.ต้น

s__3440647

นายแพทย์พิชิต ควรรักษ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 – ม.3 “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2561

Please follow and like us:

Accessibility