วันนี้เมื่อเวลา13.00น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้อนรับนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงคสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • -
8078

วันนี้เมื่อเวลา13.00น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้อนรับนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงคสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

page

วันนี้เมื่อเวลา13.00น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
นำคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้อนรับนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงคสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลราชวิถีอย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุมราชวิถีชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 6กุมภาพันธ์ 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility