เช้าวันนี้ เมื่อเวลา8.30 น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร4เดือน)รุ่นที่ 19 ประจำปี 2561

  • -
page2-1

เช้าวันนี้ เมื่อเวลา8.30 น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร4เดือน)รุ่นที่ 19 ประจำปี 2561

page1

เช้าวันนี้ เมื่อเวลา8.30 น. นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโครงการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร4เดือน)รุ่นที่ 19 ประจำปี 2561 โดยมีคุณบุญหนัก ศรีเกษม รักษาการรองผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล อ่านกล่าวรายงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 1กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี โดยโครงการหลักสูตรนี้มี
(คุณศรีนวล องค์ประเสริฐ)พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดการอบรม 4 เดือน

7739

7740

7741

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility