เมื่อเวลา ๐๘.๓๐น. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม”ชีวสถิติเพื่อการวิจัย”

  • -
dsc_9155

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐น. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม”ชีวสถิติเพื่อการวิจัย”

page

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐น. วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ
ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม”ชีวสถิติเพื่อการวิจัย”
จัดอบรมขึ้นในวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น.
ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศ.คลิกนิก
นพ.วีรศักดิ์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility