วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.ผศ.นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

  • -
6991

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.ผศ.นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.ผศ.นายแพทย์เกษม เสรีพรเจริญกุล
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.รังสิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทำหัตถการทางสูติกรรมสำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด
ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

page

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility