คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

  • -
dsc_9124

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

dsc_9117

คุณรุจี สุวรรณประกร บริจาคเงินจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)โดยมี พญ.ปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

dsc_9124

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility