วันนี้เมื่อเวลา 9.00 น.นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(วิชาการ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมดุลชีวิต พิชิตมณีเวช

  • -
page2

วันนี้เมื่อเวลา 9.00 น.นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(วิชาการ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมดุลชีวิต พิชิตมณีเวช

วันนี้เมื่อเวลา 9.00 น.นายแพทย์ สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์(วิชาการ) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมดุลชีวิต พิชิตมณีเวช โดยมีแพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดทางกล้อง ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 มกราคม 2561

page

วิทยากรบรรยายโดยท่านอาจารย์นายแพทย์นภดล นิงสานนท์ ในหัวข้อ มารู้จักมณีเวชกันเถอะ

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility