วันนี้เมื่อเวลา 10.30 น. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2561

  • -
5605

วันนี้เมื่อเวลา 10.30 น. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2561

page1

วันนี้เมื่อเวลา 10.30 น. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไปได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน9 รูป
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2561 โดยมีนายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไป
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ณ ห้องประชุมชั้น 11ตึกสิรินธร วันที่ 16 มกราคม 2561

page2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility