คุณพนอ ฟูตระกูล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

  • -
con1

คุณพนอ ฟูตระกูล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

con2
คุณพนอ ฟูตระกูล บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีนพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พญ.สุดสวาท เลาหวินิจ และ เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราช เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility