คุณกิตติ์รวี เลิศสุริยภักดิ์ บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม

  • -
img_8261

คุณกิตติ์รวี เลิศสุริยภักดิ์ บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม

img_8258
คุณกิตติ์รวี เลิศสุริยภักดิ์ บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องประชุม โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
img_8264

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility