พิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

  • -
s__6332425

พิธีวางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

untitled-1

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , ผู้บริหารกรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560

สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ , อาคารผู้ป่วย และอาคารบริการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับประชาชนในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility