วันนี้เวลา8.30 น. นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • -
2206

วันนี้เวลา8.30 น. นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันนี้เวลา 8.30 น. นายแพทย์ดิเรก ลิมจิตติ  มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมงานปีใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีแพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณบ่อปลาชั้นล่างตึกสิรินธร วันที่ 22 ธันวาคม 2560

page1

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility