วันนี้เวลา8.30น.นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศัลยพศาสตร์ทั่วไปเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง” Rajavithi Anastomosis Workshop”

  • -
page1

วันนี้เวลา8.30น.นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศัลยพศาสตร์ทั่วไปเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง” Rajavithi Anastomosis Workshop”

856วันนี้เวลา8.30น.นายแพทย์สอาด ตรีพงษ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศัลยพศาสตร์ทั่วไปเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง” Rajavithi  Anastomosis Workshop”โดยมี ผศ.นพ.บัลลังก์ มุ้ยเผือก เป็นผู้กล่่าวรายงาน สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่2 ณห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ชั้น2 ตึกอำนวยการเก่า อาคาร EMS

page1

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility