รพ.ราชวิถี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award 2017

  • -
img_1752-copy

รพ.ราชวิถี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award 2017

untitled-1

แพทย์หญิงธิตินันท์ ตรีสรานุวัฒนา นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบโล่เกียรติยศในโอกาสที่โรงพยาบาลราชวิถีได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด TDE Diabetes Patient Care Team Award 2017 ในประเภทโรงพยาบาลศูนย์ จาก นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ ในการประชุมประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 2560 โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร , ดร.นุชระพี สุทธิกุล และทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ในการนี้ คุณเยาวภา พรเวียง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชวิถี ได้ขึ้นนำเสนอในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน” ของโรงพยาบาลราชวิถี อีกด้วย

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility