กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่ จนท.

  • -
img_1647-copy-copy

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่ จนท.

untitled-1

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Lab Safety)” ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีความรู้และมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการปฏิบัติตนขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility