คุณนงนุช-คุณนลินี ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) คุณนภดล-คุณขนิษฐา ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน และมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

  • -
b6eaadf928676d74a00b44a67a2c47ec974aeab

คุณนงนุช-คุณนลินี ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) คุณนภดล-คุณขนิษฐา ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน และมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

b6eaadf928676d74a00b44a67a2c47ec974aeab

คุณนงนุช-คุณนลินี ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
คุณนภดล-คุณขนิษฐา ไกรพานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน
และมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

3e14bbf5c5624791a80155106b3ceadd5aca733

6bafac9bcc0b2d415fcbcb8f94fa792c86d64c5

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility