คุณสำราญ-คุณอุไร ถาวรายุศม์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

  • -
3aa137adedae11cd01b874910b4f6157f6eb5ab

คุณสำราญ-คุณอุไร ถาวรายุศม์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์

3aa137adedae11cd01b874910b4f6157f6eb5ab

คุณสำราญ-คุณอุไร ถาวรายุศม์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

05d3c166b04a65c7192874a01278a110310ee08

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility