รองอธิบดีกรมการแพทย์ มอบนโยบายการดำเนินงานในการประชุม ณ รพ.ราชวิถี

  • -
s__3506179

รองอธิบดีกรมการแพทย์ มอบนโยบายการดำเนินงานในการประชุม ณ รพ.ราชวิถี

s__3506183-copy

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมการแพทย์และโรงพยาบาลราชวิถี ในการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการโรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility