วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี2560

  • -
11146

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี2560

page0

วันนี้เมื่อเวลา 9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการประจำปี2560 งานเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติกรรมร่วมสมัย โดยมีนายแพทย์สุรศักดิ์ จันทรแสงอร่ามเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

page1

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility