รพ.ราชวิถี จัดอบรมการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ

  • -
10902

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ

untitled-1

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจและอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)” เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการทางสาธารณสุขกว่า 130 โรงพยาบาลทั่วประเทศ มีความแม่นยำจากการคัดกรองด้วยการตรวจและอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และสามารถจำแนกกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ นายแพทย์ธนรัตน์ ชุนงาม หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility