วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Laparoscopic LAR :Lesson from expert

  • -
pagemain

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Laparoscopic LAR :Lesson from expert

pagemain

page

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Laparoscopic LAR :Lesson from expert โดยมี ผศ.นพ.สิริพงศ์ สิริกุลพิบูลย์ ผู้กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility