รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • -
img_1222-copy

รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจาก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

img_1234-copy

img_1226-copy

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility