นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์และ Nagoya University, Hospital,Nagoya Japan

  • -
page1

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ได้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์และ Nagoya University, Hospital,Nagoya Japan

page1

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์และ Nagoya University, Hospital,Nagoya Japan
ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility