โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จับมือ กับ Nakoya University Hospital พัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์

  • -
img_2765

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จับมือ กับ Nakoya University Hospital พัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์

untitled-1

นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ , แพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ หัวหน้างานอายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี และ Professer Hidemi Goto. Nakoya University Hospital , Japan ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memoradum of Understanding เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ

โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility