วันนี้เมื่อเวลา9.00น.ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (Good Clinical Practice: GCP )

  • -
9793

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.ผศ.นพ.สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (Good Clinical Practice: GCP )

วันนี้เมื่อเวลา9.00น.ผศ.นพ.สมบูรณ์  ทรัพย์วงศ์เจริญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการฝึกอบรม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (Good Clinical Practice: GCp )” และรศ.คลินิก. นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร รักษาการหัวหน้างานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น11วันที่ 16พฤศจิกายน2560page1 page2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility