อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์

  • -
s__22118466

อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์

untitled-1

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกแพทย์โรคทั่วไป อายุรกรรมและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู บริหารงานโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมิราเคิล ออฟไลฟ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

Accessibility