โครงการประชุมวิชาการ การผ่าตัดส่องกล้องชั้นสูงและเครือข่ายความร่วมมือแพทย์ส่องกล้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้กล่าวรายงาน

  • -
8-11-2560-20-00-29

โครงการประชุมวิชาการ การผ่าตัดส่องกล้องชั้นสูงและเครือข่ายความร่วมมือแพทย์ส่องกล้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้กล่าวรายงาน

วันนี้เมื่อเวลา 11.30 นาที นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมวิชาการ การผ่าตัดส่องกล้องชั้นสูงและเครือข่ายความร่วมมือแพทย์ส่องกล้องในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 11
page

Please follow and like us:

Accessibility