คุณสีอุไร จิปิภพ คุณธนพันธ์ จิปิภพ คุณประกายแก้ว จิปิภพ และนางสาวฐิติพันธ์ จิปิภพ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,000,000

  • -
7-11-2560-15-41-33

คุณสีอุไร จิปิภพ คุณธนพันธ์ จิปิภพ คุณประกายแก้ว จิปิภพ และนางสาวฐิติพันธ์ จิปิภพ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,000,000

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ เมื่อเวลา 10.20น.ณห้องประชุมนายแพทย์กมล สินธวานนท์ ชั้น2ตึกสิรินธร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

page

Please follow and like us:

Accessibility