สมาคมศิษย์เก่า วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญร่วมงาน “71 ปี คืนสู่เหย้า ฟ้า- ขาว”

  • -
Print

สมาคมศิษย์เก่า วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญร่วมงาน “71 ปี คืนสู่เหย้า ฟ้า- ขาว”

Print

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ขอเชิญร่วมงาน “71 ปี คืนสู่เหย้า ฟ้า- ขาว” วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี รายได้สมทบทุนศูนย์ส่องกล้อง อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

*************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองโต๊ะได้ที่ :
คุณจินตนา ตั้งตระการพงษ์
โทร. 081-373 4882

Please follow and like us:

Accessibility