รพ.ราชวิถี ออกหน่วยถ่ายทอดความรู้และทักษะการผ่าตัด Revision THA and Revision TKA ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  • -
2

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยถ่ายทอดความรู้และทักษะการผ่าตัด Revision THA and Revision TKA ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

untitled-1

ผศ.นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ พร้อมทีมงานการพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยในโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการผ่าตัด Revision THA and Revision TKA สู่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิตชนบท ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

โดยมี ผศ.นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และ ผศ.นพ.มณฑล กาฬสีห์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560

Please follow and like us:

Accessibility