กฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ทอด ณ วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

  • -
7401

กฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ) ทอด ณ วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

กฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ)  ทอด ณ วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ฝ่ายสงฆ์  พระครูพิพัฒน์วัชโรทัย เจ้าอาวาสวัดดอนบ้านใหม่  ประธานึณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ฝ่ายฆราวาส นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี  ทุนการศึกษา 76,000บาท ยอดดฐิน 632,249.- โรงพยาบาลราชวิถี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขกายสบายใจและพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธนสารสมบัติได้ทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติเทอญ สาธุๆๆ7in1 10in1

Please follow and like us:

Accessibility