คณะแพทย์จากโรงพยาบาล Cho Ray ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
web

คณะแพทย์จากโรงพยาบาล Cho Ray ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี

untitled-1

นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับคณะแพทย์จากโรงพยาบาล Cho Ray ประเทศเวียดนาม จำนวน 5 ท่าน ในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “The 2nd ECMO Training at Rajavithi Hospital” ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม ACLS ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility