ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถีเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 ภายใน 31 ตุลาคม 2560

  • -
maxresdefault

ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถีเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561 ภายใน 31 ตุลาคม 2560

ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.ราชวิถีเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา2561
สนใจยื่นใบสมัครพร้อม transcript, curriculum vitae
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามแพทยสภากำหนด
ที่ราชวิถีมีข้อกำหนดการรับสมัครเพิ่มเติมจากคุณสมบัติของแพทยสภาคือ
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) แพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ3.0
2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น CUTEP, TOEFL ภายในเวลา6เดือนก่อนยื่นใบสมัคร
3. ยื่น Statement of purpose เป็นภาษาอังกฤษความยาว 1หน้ากระดาษ A4
สมัครผ่านแพทยสภาภายใน 31 ตุลาคม 2560
สัมภาษณ์ 20 พฤศจิกายน 2560
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบตามข้อกำหนด
Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility