นพ.ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไป เป็นประธานเปิดงานการประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง” Colonoscopy Workshop”

  • -
screenshot_1

นพ.ทวี รัตนชูเอก หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ทั่วไป เป็นประธานเปิดงานการประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง” Colonoscopy Workshop”

สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ ๔ และแพทย์ผู้สนใจ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องส่องกระเพาะอาหารศัลยศาสตร์ ชั้น๑๐ และห้องประชุมศัลยศาสตร์ทั่วไป ชั้น ๑๑ ตึกสิรินธร

page

Please follow and like us:

Accessibility