นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีได้เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ ของชมรมศัลยแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

Accessibility