ศ.คลินิกนายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับ คณะทีมผู้ตรวจเยี่ยมจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

Accessibility