รพ.สกลนคร เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจ ปอด และหลอดเลือด ณ รพ.ราชวิถี

  • -
img_09611-copy

รพ.สกลนคร เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจ ปอด และหลอดเลือด ณ รพ.ราชวิถี

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิต รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร และคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสกลนคร ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยหัวใจ ปอดและหลอดเลือด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารงาน กระบวนการในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรสาขาหัวใจ ปอดและหลอดเลือด ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ ปี 2563 โดยมี นายแพทย์พีระพัฒน์ มกรพงศ์ ประธานศูนย์ความเป็นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรม ACLS ชั้น 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560

Please follow and like us:

Accessibility