รพ.ราชวิถี จับมือเครือข่ายพันธมิตรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ของกรมการแพทย์ ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  • -
img_0892

รพ.ราชวิถี จับมือเครือข่ายพันธมิตรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ของกรมการแพทย์ ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการประชุม “การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Shared Resources)” ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ซึ่งถือเป็นการร่วมมือของพันธมิตรเครือข่ายจาก 11 โรงพยาบาล ของกรมการแพทย์ ประกอบด้วย รพ.ราชวิถี , รพ.นพรัตน์ราชธานี , รพ.เมตตาประชารักษ์ , รพ.สงฆ์ , รพ.เลิดสิน , สถาบันประสาทวิทยา , สถาบันมะเร็งแห่งชาติ , สถาบันโรคทรวงอก , สถาบันโรคผิวหนัง , สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ในการร่วมกันสร้างเพื่อหา “ราคากลาง” ที่เป็นมาตรฐานของวัสดุทางวิทยาศาสตร์ และร่วมกันใช้ “รายการตรวจ (Tests) ที่ชำนาญ” เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและองค์กรอีกด้วย

ณ ประชุมห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility